3. liga skupina Sjever

Lisac    Jure Dugeč: 097 6751296
Caffe bar Trač, Gradacemail: mdugec@net.hr


Igrači

Ante Pastuović
Ante Pastuović
Nadimak:
Br. isk.:
Datum rođ.:
Mjesto rođ.:
Ante Tomić
Ante Tomić
Nadimak:
Br. isk.:
Datum rođ.:
Mjesto rođ.:
Domagoj Elez
Domagoj Elez
Nadimak:
Br. isk.:
Datum rođ.:
Mjesto rođ.:
Ivan Perković
Ivan Perković
Nadimak:
Br. isk.:
Datum rođ.:
Mjesto rođ.:
Jure Dugeč
Jure Dugeč
Nadimak:
Br. isk.:
Datum rođ.:
Mjesto rođ.:
Marin Miljak
Marin Miljak
Nadimak:
Br. isk.:
Datum rođ.:
Mjesto rođ.:
Mirko Bikić
Mirko Bikić
Nadimak:
Br. isk.:
Datum rođ.:
Mjesto rođ.:
Tihomir Marijan
Tihomir Marijan
Nadimak:
Br. isk.:
Datum rođ.:
Mjesto rođ.: